مکران ۷۲۴ - سکوی خلق آینده

حوزه های فعالیت

باشگاه مشتریان

پرسشی كه امروزه مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است، معنای واقعی شبكه تخفیف و در ورای آن باشگاه مشتریان می‌باشد. هر فرد از شبكه تخفیف، تعبیر خاص خود را داشته و هریك از سازمان‌ها خدمات گسترده و متفاوتی در قالب باشگاه مشتریان و كارت های تخفیفی ارائه می‌دهند. با عضویت در باشگاه مشتریان مکران می‌توانید به راحتی با استفاده از کارت‌های بانکی خود بدون پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای از شبکه بسیار وسیع تخفیفی در سطح کشور بهره‌مند شوید.